<-- Δοκιμαστική Πρόγνωση Θερμοκρασίας (ΔΡΑΜΑ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔ.-ΕΛΛΑΔΑ) -->
<-- Αύριο 2...16°C --><-- Μεθαύριο 1...17°C -->
Διαδραστική Μετεωρολογική Βάση Δεδομένων

DFS Model

Το μοντέλο καιρού DFS εξάγει απλούς αλλα και σύνθετους Πίνακες διαδραστικούς, προγνώσεις περιοχών, Δυναμικά διαγράμματα, ensembles των βασικών μοντέλων όπως το ευρωπαικό και το Αμερικανικό και πολλά άλλα εξειδικευμένα εργαλεία.Ένας ειδικός αλγόριθμος εξάγει προειδοποιήσεις απλές και εξειδικευμένες όπως πιθάνοτητα για πάχνη, ύψος χιονοκάλυψης, διάρκεια παγετού, πιθανότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων, ξηρασία, πλυμμήρες και πολλες άλλες προειδοποιήσεις.

Διαβάστε...

DFS Model

Διαβάστε...